Η εταιρία E – ANALYSIS O.E. ανταποκρινόμενη στις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα εγχειρίδιο το οποίο αποτελεί αδιάσπαστο μέρος της Πολιτικής που εφαρμόζει κατά της Βίας & της Παρενόχλησης στην Εργασία και της Πολιτικής Διαχείρισης των Καταγγελιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 & 10 του Ν. 4808/2021 (Α΄ 101) και την απόφαση αριθ. 82063.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι συμφωνούν ότι:

  • Βία στην εργασία είναι οποιοδήποτε συμβάν κατά το οποίο ένα άτομο υφίσταται κακομεταχείριση, απειλή ή επίθεση στο χώρο εργασίας του και το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, την υγεία, την ευεξία ή την εργασιακή απόδοση του ατόμου αυτού.
  • Παρενόχληση στο χώρο εργασίας ορίζεται η επαναλαμβανόμενη, αδικαιολόγητη συμπεριφορά προς έναν εργαζόμενο, ή μια ομάδα εργαζομένων, που προκαλεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά του.

 

Η βία και η παρενόχληση στο χώρο της εργασίας, παραβιάζει την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα  γυναικών και ανδρών, θεωρείται ανεπιθύμητη συμπεριφορά και απαγορεύεται από τη Διοίκηση της εταιρίας. Η Διοίκηση δεσμεύεται ρητά να διαχειρίζεται τη βία και την παρενόχληση με μηδενική ανοχή.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση καθιστά σαφές στο προσωπικό ότι:

  • μια συμπεριφορά είναι παρενοχλητική εφόσον είναι ανεπιθύμητη, αθέμιτη και προσβλητική,
  • δεν επιτρέπεται συμπεριφορά που δημιουργεί κλίμα εργασίας εκφοβιστικό, εχθρικό ή ταπεινωτικό για το συνάδελφο,
  • διοίκηση ή συνάδελφοι δεν χρησιμοποιούν την απόρριψη ή την αποδοχή μιας τέτοιας συμπεριφοράς εκ μέρους ενός προσώπου, ως βάση για μια απόφαση, που επηρεάζει την πρόσβαση του εργαζομένου στην επαγγελματική κατάρτιση, στην εργασία, στη συνέχιση της απασχόλησης, στην προαγωγή, στο μισθό ή και σε άλλες συνθήκες εργασίας,
  • η βία και η παρενόχληση είναι αντιεπαγγελματική και μια πράξη παράνομη, ως εκ τούτου δεν είναι κανείς/καμία υποχρεωμένος/-η να τη δεχτεί. Επομένως, η βία και η παρενόχληση δεν θα είναι αποδεκτή στην εταιρία,
  • άτομα που ασκούν βία ή/και παρενόχληση ενδέχεται να μετατεθούν, να δεχτούν διοικητικές κυρώσεις ή να απολυθούν,
  • άτομα που δέχονται βία ή/και παρενόχληση στην εργασία πρέπει να θίγουν το θέμα στο πρόσωπο αναφοράς. Η εταιρία δεσμεύεται ότι τέτοιες καταγγελίες θα τις χειρίζεται με εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και σεβασμό στον απόρρητο χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. Η εταιρία θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές και θα τους παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, εφόσον της ζητηθεί και με πλήρη σεβασμό στο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Η εταιρία ενθαρρύνει την αναφορά όλων των περιστατικών βίας, διάκρισης, παρενόχλησης ή αντιποίνων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή τη θέση του παραβάτη. Άτομα που πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύματα τέτοιας συμπεριφοράς θα πρέπει να συζητήσουν τις ανησυχίες τους με τον άμεσο Προϊστάμενό τους ή να επικοινωνήσουν απευθείας απευθείας με την κα. Πόπη Μπίλλα στο τηλέφωνο 2351 100633  ή και στο email p.billa@e-analysis.eu οριζόμενο από την εταιρία ως «Πρόσωπο Αναφοράς». Ως δίαυλος επικοινωνίας ορίζεται η δια ζώσης επικοινωνία, η τηλεφωνική επικοινωνία ή η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

Επίσης, τα πρόσωπα που θίγονται από περιστατικά βίας και παρενόχλησης έχουν: α) δικαίωμα δικαστικής

προστασίας μέσω των δικαστικών και διοικητικών αρχών που εν προκειμένω είναι τα κατά τόπους αρμόδια δικαστήρια (https://www.ministryofjustice.gr/?page_id=895), β) δικαίωμα προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της (μέσω της ιστοσελίδας www.sepenet.gr και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555), γ) δικαίωμα αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του (μέσω του συνδέσμου www.synigoros-solidarity.gr/sxetika-epikoinonia). Ειδικά για την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τη Γραμμή SOS 15900.

Όλοι/-ες οι συνάδελφοι και βέβαια ειδικά τα ανώτερα στελέχη και η Διοίκηση ευθύνονται για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου εργασίας. Κατ’ επέκταση, έχουν ευθύνη για τον/την συνάνθρωπο και πρέπει να επεμβαίνουν στην περίπτωση που κάποιος/-α συνάδελφος υφίσταται βία ή/και παρενόχληση.

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την προστασία της προσωπικότητας του κάθε συναδέλφου και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στην καταπολέμηση της βίας & της παρενόχλησης στην εργασία. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πολιτική κατά της βίας & της παρενόχλησης στην εργασία και την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Η παρούσα Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται ετησίως από τη Διοίκηση της Εταιρίας.

Διοίκηση
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Κατερίνη, 01.04.2024
(Έκδοση: 1η)