Το τμήμα υποδομών της εταιρείας αποτελείται από μηχανικούς υπολογιστών πιστοποιημένους από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές υλικού και λογισμικού υποδομών.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση του πληροφοριακού σας συστήματος έτσι ώστε αυτό να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες τις επιχείρησής σας. Σε όλα τα στάδια της παραμετροποίησης ένας πιστοποιημένος συνεργάτης της e-analysis θα εξασφαλίζει τη σωστή εγκατάσταση και εκπαίδευση των χρηστών.

Μετά το πέρας της εγκατάστασης μπορείτε να αποκτήσετε και υπηρεσίες υποστήριξης του συστήματός σας έτσι ώστε να διασφαλίσετε την αδιάλειπτη λειτουργία.