Η εταιρεία μας, εκτός από την ειδίκευση σε λύσεις τρίτων κατασκευαστών αναπτύσσει και λογισμικό ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Συγκεκριμένα η εταιρεία παρέχει λύσεις:

 • Ανάπτυξης συστημάτων φορητής τιμολόγησης και εξειδικευμένων Εφαρμογών E.R.P.
 • Παροχής υπηρεσιών και προϊόντων με καινοτόμες και συμβατικές τεχνολογίες
 • Στρατηγικού και εξειδικευμένου σχεδιασμού καινοτόμων προγραμμάτων
 • Πλήρης μηχανοργάνωση και οργάνωση λογιστηρίου και παραγωγής βιομηχανικού ενδιαφέροντος

 

Σημαντικό τμήμα των ολοκληρωμένων λύσεων που προσφέρει η εταιρία μας είναι οι εφαρμογές λογισμικού που αναπτύσσει και διαθέτει στην ελληνική αγορά και αφορούν τις εξειδικευμένες ανάγκες του χώρου των μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών (κυρίως ΚΤΕΛ). Οι λύσεις περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Πλήρης σουίτα εφαρμογών έκδοσης εισιτηρίων Online σε σταθμούς Κ.Τ.Ε.Λ.
 • Πλήρης σουίτα εφαρμογών έκδοσης εισιτηρίων Online σε λεωφορεία
 • Αυτόματους πωλητές έκδοσης εισιτηρίων Online
 • Εφαρμογές για ενημέρωση του επιβατικού κοινού Real Time μέσω SMS,Voice,Web,και Digital Signage
 • Εφαρμογές για κρατήσεις θέσεων,έκδοση εισιτηρίων Οnline
 • Πλήρης μηχανοργάνωση και οργάνωση λογιστηρίου και παραγωγής βιομηχανικού ενδιαφέροντος.
 • Πλήρης σουίτα εφαρμογών παρακολούθησης στόλου AVL