Μηχανοργάνωση λογιστηρίου

Πλήρης μηχανοργάνωση και οργάνωση λογιστηρίου και παραγωγής βιομηχανικού ενδιαφέροντος, ανάπτυξη συστημάτων φορητής τιμολόγησης και εξειδικευμένων εφαρμογών E.R.P.